OOG

Stichting OOG bestaat uit achttien openbare basisscholen met elk hun eigen specialiteit, accent of onderwijsconcept. Iedereen is welkom op onze openbare scholen. Wij staan voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant. Wij werken aan kwalitatief goed onderwijs, vanuit onze overtuiging: OOG voor Ontwikkeling, Kwaliteit en Elkaar!

Stichting OOG wil een veilige en uitdagende leeromgeving bieden. Een omgeving waarin kinderen lekker kunnen leren en waar de kwaliteit van onderwijs hoog is. Wij vinden het belangrijk dat jonge kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke medeburgers. Wij zetten ons in voor optimale ontplooiing van en kansen voor alle kinderen.

De vorming en het welbevinden van het gehele kind staan hierbij centraal. Bovendien streven wij naar een breed onderwijsaanbod en hoge leeropbrengsten. Onze strategische doelen zijn te lezen in de samenvatting van ons strategisch plan. Alle scholen maken eens per vier jaar een schoolplan, daarin zijn de strategische doelen van de school weergegeven.

Als onderwijsinstelling zijn wij open over de resultaten die wij behalen. Deze zijn te lezen in ons jaarverslag. Per school zijn de onderwijsresultaten en inspectierapporten ook te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.