De wereld van elkaar


Elkaar helpen, samenwerken en verdiepen in de wereld van een ander, daar staan we voor. Samen kan je meer dan alleen. In ons onderwijs besteden we aandacht aan talenten van kinderen, hierbij ontdekken ze dat mensen van elkaar verschillen. Bij samenwerken leren kinderen met deze verschillende mensen omgaan. Je eigen talenten kennen en samenwerken met andere mensen vergroot de kansen van kinderen in de wereld om ons heen.
Een school staat niet op zichzelf, wij werken samen met ouders, kinderopvang, gemeenten, jeugdzorg en dergelijke. Ondersteuning van kinderen vindt namelijk niet alleen plaats op school, maar ook thuis en bij de kinderopvang. Het is van belang dat alle betrokken partijen goede afspraken met elkaar maken over deze ondersteuning.

De verantwoordelijkheid voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en onderwijsachterstanden beleid (OAB) ligt bij gemeenten. Wij kiezen voor een actieve deelname aan de ontwikkeling van brede scholen, integrale kindcentra of multifunctionele accommodaties die vele gemeenten ingezet hebben. Op vele plaatsen zitten scholen van stichting OOG samen met andere partners, zoals andere scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en medisch kinderdagverblijven in een gebouw. Uitgangspunt is voor ons het behouden van keuzevrijheid voor ouders, ook in de kleinere dorpen.